BEZBEDNA VOŽNJA NA SVIM PUTEVIMA!

Zeleno svetlo za Vašu vozačku dozvolu - Nudimo Vam:

 • Iscrpno savetovanje i informacije na temu vozačke dozvole
 • Pružanje pomoći pri oduzimanju vozačke dozvole
 • Dodatna obuka
 • Provera psihičke podobnosti vozača

Nudimo Vam kurseve na maternjem jeziku!

Dodatna obuka

 • Dodatna obuka za vozača kod kojih je uočena vožnja u pripitom stanju
  (4 puta 3 1/4 časova)
 • Dodatna obuka za vozača kod kojih je uočena kršenje saobraćajnih propisa (4 puta 2 1/2 časova plus probna vožnja), kao i
 • Dodatna obuka za vozača kod kojih je uočena vožnja pod dejstvom narkotika (4 puta 3 1/4 časova)
 • Dodatna obuka po sistemu beleženja saobraćajnih prekršaja
  (2 puta 2 1/2 časova)

Održava se u grupama od 3 do 11 učesnika.
Cilj dodatne obuke je trajno uspostavljanje odgovornog ponašanja u drumskom saobraćaju.

Naša ponuda:

 • Kursevi u Vašoj neposrednoj blizini
 • Termini održavanja kurseva uskladeni sa potrebama učesnika
  (uveče i vikendom)

Provera psihičke podobnosti

U kojim slučajevima?

 • Kandidati za vozačku dozvolu kategorije D – provera za kompjuterom
 • Kandidati koji su više puta pali na vozačkom ispitu
 • Vozači kojima je oduzeta vozačka dozvola zbog vožnje u pripitom stanju, pod dejstvom narkotika ili zbog kršenja drugih saobraćajnih propisa
 • Osobe kod kojih postoji sumnja od strane lekara da su zdravstveno sposobne za upravljanje motornim vozilom

Na koji način?

Pored opširnog razgovora sa saobraćajnim psihologom, u kojem će biti razmotreno Vaše ranije ponašanje u saobraćaju, povod za proveru psihičke podobnosti, kao i uslovi u kojima živite, u okviru provere psihičke podobnosti vozača biće ispitane Vaše sposobnosti koje su merodavne za upravljanje motornim vozilom (npr. brzina reagovanja, koncentracija i pažnja), kao i Vaša spremnost prilagodavanja uslovima u saobraćaju uz pomoć specijalnog aparata za testiranje. Za vršenje ispitivanja nije potrebno poznavanje rada na kompjuteru. Sve će biti detaljno objašnjeno.

Polažemo vrednost na što prijatniju atmosferu pri testiranju i dovoljno vremena koje se uaesnicima stavlja na rasoplaganje.

Cene:

Kompletna provera: € 435,60
Provera za kompjuterom: € 156,00
Provera sposobnosti: € 217,20

(Cene su, u skladu sa FSG-GV, iste za sve ponudače)

Predstavljamo Vam naš tim

Mi činimo angažovan i dinamičan tim saobraćajnih psihologa koji ima za cilj da u saradnji sa Vama izradi strategije i rešenja koja će doprineti da ubuduće Vašu vozačku dozvolu zadržite za stalno!

Neki od članova našeg tima (sleva na desno):
Mag. Günter Knessl, Astrid Ehrenhofer, Mag. Dr. Christine Turetschek, Mag. Stefanie Fuchs, Mag. Dr. Bettina Schützhofer, Mag. Ernst Berg, Tina Lauinger, Meike Zeidler-Baer, Mag. Martin Söllner

Podaci za kontakt:

Stojimo Vam na raspolaganju svakog dana od 8.00 do 20.00 časova!

Mesta održavanja sicher unterwegs kurseva i provere psihičke podobnosti nalaze se u Vašoj neposrednoj blizini. Nastojaćemo da organizujemo idealan termin za Vašu dodatnu obuku i/ili proveru psihičke podobnosti za upravljanje motornim vozilom. Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja i sačiniti atraktivnu ponudu za Vaše potrebe.